Quà Tết Việt – đơn vị cung cấp quà Tết cao cấp, sang trọng (Báo Quảng Ngãi)

Tặng quà Tết đã trở thành nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt. Món quà Tết thay lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp tới người nhận nên món quà Tết không chỉ đòi hỏi về mặt chất lượng mà còn cần đảm bảo về hình thức sang trọng. Chính […]

IPAAS

The Crosscut®  iPaaS is an inter-application integration platform for hybrid information systems. It allows to connect, transform and orchestrate the Data, Applications and APIs of the information system. The scope of application of the information system has expanded as a result of the digital transformation. The centre of gravity of the permanent IS is moving […]